Moondream - Expert på gardiner

Sedan många år tillbaka utvecklar Moondream tekniska gardiner och foder som ständigt förbättrar den visuella, värmeisolerande och bullerisolerande komforten i ett hem. Dessa lösningar som är till nytta för tusentals användare är de konkreta resultaten av en permanent teknisk forskning inom ett flertal produkttyper.

1. TEKNOLOGISK EXPERTIS FÖR EN KOMFORT MED HÖG PRESTANDA

Företaget Moondream är föregångare inom utvecklingen och spridningen av tekniska gardiner som t.ex. värmeisolerande, mörkläggande eller antimyggbehandlade gardiner.

Dess expertis är helt inriktad på resultat på textilområdet för förbättrade levnadsförhållanden, komfort och välbefinnande på hemmaplan.

Mycket uppmärksamma på vad som händer inom ansluten textil och nya beteenden länkade till det kvantifierade jaget, studerar Moondreamlab de lösningar som är särskilt anpassade för användning hemma.


Men vårt mål är inte innovation för innovationens skull.


För Moondream har forskning och utveckling bara ett mål: att erbjuda våra kunder enkla och säkra produkter som är lätta att använda och vackra som våra vardagsliv.

För Moondream är en innovation som är komplicerad, känslig eller oestetisk inte en innovation — oavsett dess modernitet och banbrytaranda.

Detta krav är för våra kunder en garanti för ett köp av en användbar produkt som håller länge.


Tekniken i komfortens tjänst på hemmaplan


Skälen till varumärket Moondreams marknadsposition är tre:

1. Inom heminredning är gardiner, voilegardiner och textilier i allmänhet inte bara tygbitar. De kan med en kompletterande teknik bli som sköldar mot olika typer av störningar, som t.ex. för mycket ljus, kyla eller värme, buller och mygg.

2 .Textilier utgör en enkel lösning som är både ekonomisk och dekorativ för inredning av olika levnadsmiljöer - modulindelning av rummen liksom personlig intimitet.

3. Kraven på ekologiskt ansvarsfulla beteenden gör det nödvändigt att hitta och använda nya alternativ till energikrävande lösningar — uppvärmning, luftkonditionering eller tunga och dyra lösningar som byte av fönster, dubbla eller tredubbla fönsterglas.


Ett fjärde skäl skulle kunna anges för att avsluta listan och perfekt sammanfatta anledningen till Moondreams marknadsposition:

ett välbefinnande hemma är ett grundläggande behov, och allt som gör det möjligt är bra, framför allt om det är enkelt.

2. FRÅN TOTAL MÖRKLÄGGANDE TILL SOLSKYDDANDE GARDINER FRÅN MOONDREAM : Visuell komfort

Prestandan hos traditionella mörkläggningsgardiner uppnås endast på ett sätt, nämligen genom en tjock impregnering i flera lager, vilket gör dem tunga, obehagliga att röra vid och se på.

Moondreams mörkläggningsgardiner däremot erbjuder flera lösningar av mörkläggning samtidigt som tygets kvalitet bevaras.


Moondreams tekniska lösning

Moondreams lösningar för mörkläggningsgardiner varierar i förhållande till önskad visuell komfort. De erbjuder antingen en mjuk impregnering av en ogenomskinlig produkt på ytan, eller en tät väv av olika fibrer, t.ex. en dubbel satäng med svart tråd inuti.


Det är alltså möjligt att välja mörkläggningsgraden hos gardinerna i förhållande till modell: från solskyddande till helt mörkläggande.

Men oavsett vilken lösning man väljer, bevarar mörkläggningsbehandlingen gardinens lätta vikt, dess elegans liksom behagliga beröring och mjuka fall.


En bevisad effektivitet: exempel på enfärgad mörkläggningsgardin

Tester utförda av ett oberoende laboratorium (rapport nr M109 från ENVEHO i juni 2011) jämför dagsljuset som kommer in genom endast en fönsterruta, en fönsterruta med gardin, och en fönsterruta med ljus eller mörk mörkläggningsgardin:

- Endast en fönsterruta: 85 000 lux (lux är måttet på ljusets intensitet)

- Fönsterruta med gardin: 19 000 lux

- Ljus mörkläggningsgardin Moondream: 18 lux

- Mörk mörkläggningsgardin Moondream: 0 lux

graph_3.svg

3. VÄRMEISOLERANDE GARDINER MOONDREAM : Sommar/vinterbruk

Värmeisolerande textil existerar sedan länge, och är mycket effektiv, överlevnadsfiltar är väl det bästa exemplet. De tillverkas av plastfilm med en aluminiumbeläggning men är tyvärr stela och frasiga. De värmeisolerande fodren från Moondream har samma effektivitet som dessa isoleringsmaterial men utan deras nackdelar.


Moondreams tekniska lösning

Tack vare inspiration från nanotekniken är Moondream först med att industriellt tillverka ett metalliserat tyg genom att injicera spridda mikroskopiska aluminiumpartiklar i de vävda trådarna. Resultatet blir ett mjukt och behagligt tyg, som har alla de värmeisolerande egenskaper som man finner hos överlevnadsfiltar eller rymddräkter.


Den här tekniken har gett upphov till ett internationellt erkänt patent. Det tillämpas på foder som sedan kan kombineras med vilken gardin som helst eller tillverkade direkt som fodrade gardiner.


Bevisad effektivitet

Prestandan hos de värmeisolerande gardinernas foder från Moondream testas av ett oberoende laboratorium både vad gäller sommarfoder och vinterfoder.


- Gardinfoder Refresh by Moondream (rapport nr PE116 från ENVEHO av den 20 mars 2009).


graph_17.svg

Jämförelse mellan temperaturen i ett solexponerat rum med enkel fönsterruta, en fönsterruta med en enkel gardin och en fönsterruta med en gardin fodrad med Refresh by Moondream :

- Enkel fönsterruta: 34°

- Enkel gardin: 32,2 °

- Gardin fodrad med Refresh by Moondream: 26,5 °


- Gardinfoder Eco by Moondream (rapport nr M101 från ENVEHO av den 2 september 2009).


graph_20.svg

Jämförelse mellan värmebesparing utförd i ett rum med enkel fönsterruta, en fönsterruta med en enkel gardin och en fönsterruta med en gardin fodrad med Eco by Moondream :

- Enkel fönsterruta: 0 %

- Enkel gardin: 26,1 %

- Gardin fodrad med Eco by Moondream: 46 %


- Fodret BI-COOL (rapport nr PE 266 från ENVEHO av den 29 maj 2012).


graph_30.svg

Effektivitet vintertid

Uppmätt värmebesparing i ett rum med enkel fönsterruta, en fönsterruta med en enkel gardin och en fönsterruta med en gardin fodrad med det värmeisolerande fodret BI-COOL:

- Enkel fönsterruta: 0 %

- Enkel gardin: 35 %

- Gardin fodrad med BI-COOL: 47,8 %


Effektivitet sommartid

Uppmätt temperatur i ett solexponerat rum med enkel fönsterruta, en fönsterruta med en enkel gardin och en fönsterruta med en gardin fodrad med det värmeisolerande fodret BI-COOL:

- Enkel fönsterruta: 33,7 °

- Enkel gardin: 30,7 °

- Gardin fodrad med BI-COOL: 29,3 °

4. DEN LJUDISOLERANDE GARDINEN FRÅN MOONDREAM : Ljudkomfort, värmeisolerande & mörkläggande

Det finns ingen annan lösning för att förbättra ljudnivån än att öka hindret för ljudet. Vilket för en gardin innebär tätheten i det textilmaterial som används.

Moondream förvandlar denna krävande fysiska princip till en fördel. Istället för att förtunga ett unikt tyg är idén att multiplicera textillagren, där varje lager ger sitt skydd till gardinen som har ytterligare fördelar, nämligen mörkläggande och värmeisolerande egenskaper.


Den tekniska lösningen från Moondream

Moondream har utvecklat en multifunktionell metod, som tack vare kombinationen av tre olika beståndsdelar resulterar i en mycket viktig dämpning av buller, men också mörkläggande och värmeisolerande egenskaper.


1. Insidan väljs ur en serie mycket tunga tyger som främjar mörkläggningen

2. Utsidan av ruggad bomull, har valts för sin täthet och kvalitet

3. Isolerande textil mellan två lager tyg som ger värme- och ljudisolerande egenskaper


En bevisad effektivitet


Ljudreducerande egenskap:

Upp till 7 décibel* mindre (Test utförd av Kiétudes i enlighet med direktivet EN ISO 10052).

* Décibel är måttet på ljud som görs på en skala olik den för vanliga mått (den görs på en logaritmisk skala baserad på 10). Om en tvättmaskin i praktiken har en ljudnivå på 55 dB, får två tvättmaskiner som körs tillsammans inte en ljudnivå av 110 men 58 dB. I motsatt ordning innebär det att varje gång som ett ljud minskas med 3 dB, har det delats med 2!


graph_23.svg

- Endast fönsterglas: 70 dB

- med ljudisolerande gardin från Moondream: 63 dB*

* Med andra ord en ljudnivå som delats med 4. Test utförd av ett oberoende laboratorium.


De ljuddämpande gardinerna från Moondream minskar och efterklangen av ljud i rummet.


Efterklangstiden i ett rum på cirka 20 m² minskas med 0,4 sekunder (test utfört av CEBTP, testrapport nr BEB2.E.6039-1).


Akustiken blir behagligare och stämningen mer ombonad.


Värmeisolerande egenskap (rapport nr PE435 från ENVEHO av den 11 februari 2015):

Upp till 37 % värmebesparing för winterbruk och några grader mindre sommartid.


Mörkläggningsegenskap

Upp till 100 % mindre ljus.


Finns även som Rumsavskiljande gardin.. Den är perfekt för att strukturera om ytor och skapa skiljeväggar tack vare att den har samma tyg på båda sidorna.

5. GARDIN MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING FRÅN MOONDREAM : Komfort, lugn och välbefinnande

Fönster i sig utgör inte ett skydd mot elektromagnetisk strålning som kommer utifrån. En gardin, oavsett dess tjocklek, gör det inte heller. Vid mer och mer intensiv daglig användning av mobiltelefoner och Wifi multipliceras effekten av dessa osynliga emissioner som kommer från reläantenner och omgivningen.

Inför detta problem erbjuder Moondream ett gardinfoder som motverkar dessa vågor och som verkligen effektivt minskar ned strålningen som kommer in i ett rum, t.ex. ett sovrum.


Den tekniska lösningen från Moondream

Den teknik som utvecklats kommer från flygindustrin och medicinsk industri, känsliga miljöer där elektromagnetisk avskärmning är av högsta vikt. Det är fråga om impregnering av en koppar- och nickellegering — CuNi2, på en polyesterstruktur. Fodret består av 55 % legering och 45 % polyester. Den gör det möjligt att mycket effektivt reducera strålningen som kommer utifrån. Inomhus blir man alltså mindre utsatt för elektromagnetisk strålning.


Bevisad effektivitet

Moondream har inte bara låtit utföra tester för att mäta effektiviteten hos en produkt som isolerar mot ljudvågor och elektromagnetisk strålning, men har också velat kontrollera prestandan av sitt foder under reella villkor.

De resultat som normalt annonseras efter tester utförda i laboratorier, baseras på abstrakta villkor, — i allmänhet inuti en tät låda med elektromagnetiska fält (kallad Faraday-bur). Om man utgår från principen att få av oss bor i en Faraday-låda, har Moondream låtit testa sitt isolerande foder i ett standardhus, i ett normalt stadsområde.

Resultaten som vi kan uppvisa är å ena sidan mycket övertygande, och å andra sidan motsvarar de dem som ni kan upp nå hemma hos er.


Resultat:

De reduktioner* som uppmätts är 10dB i genomsnitt på en mätskala av mellan 800MHz och 5200MHz. Testerna har utförts under verkliga förhållanden (Test utförd av Supélec - Rapport nr SE/TCOM/TL/2014/002).

Moondreams isolerande foder möjliggör en signifikativ minskning av de vågor som kommer in genom fönstren.

Kombinerad med andra skyddande anordningar för golv och väggar, blir fodret eller gardinerna från Moondream ännu effektivare.


*Jämförelse mellan de vågor som passerat ett fönster och de som passerat ett fönster utrustat med det isolerande fodret från Moondream.


graph_antiondes.svg