Hur hänger jag upp mina gardiner med rynkband?

Tillvägagångssätt

 1. Sätt in gardinkrokarna på bandet var 8-10 cm ungefär.

  Step 1 iron-on-tape
  Step 2 iron-on-tape
  Step 3 iron-on-tape
  Step 3 iron-on-tape


 2. Innan du hänger upp din gardin, ska den rynkas. För att göra det, drar du i trådarna i ändarna på bandet.
  Obs! för att blockera rynkningen ska man knyta fast trådarna, de ska inte klippas av. När gardinen väl har rynkats bör den ha samma mått som hälften av gardinstångens längd ungefär. Med två gardiner, täcker du på så sätt hela gardinstången.
  Om du väljer att ha bara en gardin, rynka i förhållande till gardinstångens mått.

  Step 1 iron-on-tape
  Step 2 iron-on-tape
  Step 3 iron-on-tape
  Step 3 iron-on-tape


 3. Häng upp gardinen genom att sticka in gardinkrokarna i ringarna som sitter på gardinstången.

  Step 1 iron-on-tape
  Step 2 iron-on-tape
  Step 3 iron-on-tape
  Step 3 iron-on-tape
                                                                                                                                                                                 

Du kan använda dig av de här två typerna av gardinstänger.