Laglig information

GTI (Gestion Textile Internationale),
bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers
Kapital om 160 000€,
Registreringsnummer: 329 151 849 R.C.S. Paris,
Momsregistreringsnummer: FR21329151849
Telefon: 33 (0)1 53 45 20 12,
info@moondreamwebstore.com,

Webbhotell: NBS System
140 Bd Haussmann 75008 Paris – Frankrike
Tel: +33 1 58 56 60 82

 
Förord

Föreliggande försäljningsvillkor ("Försäljningsvillkoren") har avtalats mellan företaget GESTION TEXTILE INTERNATIONALE (" Företaget"), och varje annan fysisk person som ej är innehavare av ett handelsbolag ("Användaren") som önskar göra ett inköp på webbplatsen (härefter tillsammans kallade "Parterna").

Parterna är överens om att föreliggande Försäljningsvillkor exklusivt styr deras relation.

Varje Användare kan när som helst läsa Försäljningsvillkoren på webbplatsen http://www.moondreamwebstore.fr som tillhandahålls av Företaget (" Webbplatsen").

Dessa försäljningsvillkor kan bli föremål för ändringar, och de villkor som gäller är de som finns tillgängliga på webbplatsen vid det datum när du gör din beställning. Dessa visas för Användaren och godkänns av denne när beställningen görs.

 

 

1. SYFTE

Försäljningsvillkoren syftar till att definiera försäljningssättet mellan Företaget och Användaren, från och med beställningen på Webbplatsen till betalning, leverans och kundtjänst.

 

 

2. PRODUKTER

Produkterna för vilka föreliggande Försäljningsvillkor gäller är de som finns på Webbplatsen och som anges som sålda och skickade av Företaget (" Produkterna"). De erbjuds i förhållande till tillgängligt lager.

Produkternas kvalitativa och kvantitativa egenskaper beskrivs och presenteras på Webbplatsen så exakt som möjligt. Om ändå fel eller utelämningar skulle ha uppstått vid deras presentation, kan Företaget inte hållas ansvarig för detta.

Vi anstränger oss för att säkerställa att fotografierna av Produkterna som visas på Webbplatsen överensstämmer med originalen. Variationer kan dock förekomma, särskilt beroende på de tekniska begränsningarna för färgåtergivning i Användarnas datautrustning, vilket innebär att Företaget inte kan hållas ansvarigt för de variationer som inte kan tillskrivas Företaget, eller för mindre variationer.

 

 

3. PRISER

Produkternas priser som visas på Webbplatsen anges i euro inklusive moms. Momsen och eventuella rabatter är inräknas på beställningsdagen.

Produkternas priser anges utan kostnad för leverans (orderbehandling, emballage, portokostnader och eventuella kostnader för retur). Beloppet för leveranskostnader anges på beställningsformuläret före validering av beställningen.

Priserna för Produkterna kan ändras när som helst av Företaget. Ett pris kan dock inte ändras när Användaren redan validerat beställningen.

En faktura görs för varje beställning och skickas per e-post till Användaren.

 

 

4. BESTÄLLNING

4.1 Identifiering av Användaren

Första gången en Användare gör en beställning, bör denne följa en procedur för att skapa ett kundkonto, enligt anvisningarna på Webbplatsen.

För att göra en beställning, bör Användaren identifiera sig med sin e-postadress eller sitt kundnummer och sitt lösenord.

Vid förlust av eller vid glömt lösenord kan Användaren begära att få det tillskickat sig genom att gå till sitt kundkonto och klicka på rubriken "Glömt lösenord". Denne får då det lösenord per e-post som uppgavs vid registreringen.

Användaren kan även kontakta kundtjänst på telefonnummer 33 (0)1 53 45 20 12, till priset av ett lokalsamtal för att begära översändelse av lösenordet per e-post.

4.2 Genomförande av beställning

Användaren bör vara myndig, dvs. vara minst 18 år och ha tillräcklig juridisk kapacitet för att göra en beställning eller vara innehavare av en auktorisering som gör det möjligt att garantera varje beställning och kunna styrka detta när som helst, vid förfrågan från Företaget.

Användaren gör sin beställning på Webbplatsen genom att respektera den procedur som förklaras på Webbplatsen, som är tillgänglig 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan, utom vid ofrivilligt eller frivilligt avbrott, speciellt för behov av underhåll eller oförutsedda händelser. För att beställningen inte skall vägras Användaren bör denne välja en leveransadress för Produkterna som absolut måste befinna sig i de länder som framgår i paragraf 6.1 härunder.

I enlighet med lagparagraf 1369-5 i civillagen gällande avslutande av ett kontrakt i elektronisk form, kan Användaren se alla detaljer av sin beställning (produkt, referens, antal, enhetspris) och totalbeloppet, och korrigera eventuella fel. Användaren bör kontrollera exaktheten av sin beställning innan validering för att uttrycka sitt godkännande. Varje godkänd beställning innebär godkännande av priser och beskrivningar av Produkterna som finns tillgängliga för försäljning. Varje bestridande på den här punkten ingår i ramen av ett eventuellt byte och de garantier som nämns i paragraf 8 härunder. Företaget kommer att bekräfta mottagandet av beställningen så snart denna gjorts, genom att sända ett e-postmeddelande.

Om en Produkt inte är tillgänglig vid beställningstillfället kommer Användaren att informeras om detta av Företaget per e-post.

I vissa fall, speciellt vid fall av utebliven betalning, felaktig adress eller ett annat problem på Användarens kundkonto, förbehåller sig Företaget rätten att blockera Användarens beställning tills problemet har lösts.

För alla frågor gällande uppföljningen av en beställning, kan Användaren konsultera sitt kundkonto på Webbplatsen eller ringa 33 (0)1 53 45 20 12.

 

 

5. BETALNINGSSÄTT

Betalningen görs i euro med hjälp som väljs av Användaren:

 • av kreditkort: Visa eller Mastercard.
  Användarens bankkonto debiteras vid validering av beställningen.
  För den här typen av betalning använder Företaget ett fjärrbetalningssystem och datakryptering i SSL-mod (Secure Socket Layer). Följaktligen utförs inte bankkortsbetalningarna på Företagets servrar men direkt på bankens servrar (Företagets bank är Crédit du Nord) i en säkrad miljö. Denna garanti innebär att Användarens bankkortsnummer endast är kända av vår bank.
 • PAYPAL.
  Genom att välja betalning via PayPal, kommer Användaren att automatiskt dirigeras till sitt PayPal-konto. När denna betalning validerats, kan Användaren avsluta sin beställning på Webbplatsen.

Vid otillgänglig eller slutsåld Produkt utförs debiteringen endast för de Produkter som verkligen har sänts.

 

 

6. LEVERANS

6.1 Geografiska leveranszoner

Produkterna som säljs på Webbplatsen kan levereras i Frankrike, Schweiz, Monaco, liksom till samtliga länder i Europaunionen.

6.2 Leveranssätt

Leveransen görs till användarens hemadress som anges på kundkontot eller till den leveransadress som denne har uppgett då han fyllde i orderformuläret, i Frankrike eller i något av de andra leveransländerna enligt artikel 6.1.

Vi levererar inte till postboxadresser.

Fraktavgifterna beräknas utifrån produktens vikt och leveransadress. Dessa uppgifter meddelas användaren innan ordern valideras definitivt.

Ett e-postmeddelande med spårningsnummer skickas till dig så att du kan följa transporten av dina paket.

-Chrono Classic Europe

1. Vår transportör gör en första leveransförsök. Om du inte är hemma, lämnar transportören ett meddelande om leveransförsöket.
2. Det andra leveransförsöket ska ske nästa dag. Om du inte är hemma, lämnar transportören ett meddelande om leveransförsöket och på detta meddelande står transportörens telefonnummer för att du ska kunna komma överens om en leveranstid som är lämplig för dig.
3. Slutligen det tredje leveransförsöket efter överenskommelse. Annars måste du själv hämta ut paketet hos transportörens paketdepå.
Efter 7 dagar, returneras ditt paket.

Leveranstid
Snabb leverans av ditt paket mellan 2 och 4 dagar till 27 europeiska länder.

Företaget kommer inte att hållas ansvarig för försenade leveranser och de konsekvenser som kan uppstå genom detta.

 

 

7. ÅNGERRÄTT OCH BYTE

7.1 Ångerrätt (endast för leveranser inom Europa)

Alla Produkter som levereras i Europa kan bli föremål för återbetalning under förutsättning att de är intakta, kompletta, paketerade i originalemballaget, att fållbandet inte är använt och att de medföljs av fakturan för köpet.

I enlighet med lagparagrafen L.121-20 i konsumentlagen, innehar Användaren en ångerrätt på fjorton (14) dagar från och med den dagen Produkterna mottagitts. Denna ångerrätt tillämpas också på reavaror, andrahandsvaror eller utsäljning av lagret. Under denna period kan Användaren skicka tillbaka Produkterna till Företaget utan att uppge motiv och utan att betala några straffavgifter, till följande adress: GTI - Moondream, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Frankrike. För att göra detta bör Användaren meddela Företaget per telefon på 33 (0)1 53 45 20 12 om sin avsikt att återsända Produkten och skicka denna per post inom sagda period. Kostnaden för returporto tillkommer Användaren och kommer inte att betalas tillbaka, bortsett från en Produkt som visat sig vara felaktig vid mottagningen eller beroende på ett fel vid översändelsen av Produkten.

Företaget åtar sig att ersätta Användaren vid fall av ångerköp för de belopp som betalats så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter ångerköpet.

- Om Användaren återsänder samtliga Produkter i sin beställning, återbetalar Företaget beloppet som betalats för de återsända Produkterna liksom leveranskostnader för dessa.

- Om Användaren inte skickar tillbaka alla Produkterna i beställningen och behåller en eller flera av dessa, behålls leveranskostnaderna av Företaget.

Återbetalningen utförs via samma betalningssätt som användes vid betalningen av beställningen.

 • Om beställningen betalades med kreditkort, och om detta fortfarande är giltigt, utförs återbetalningen till kontot för detta kreditkort.
 • Om beställningen betalades via Paypal, och om detta Paypalkonto fortfarande är aktivt, utförs återbetalningen till detta paypalkonto.

 

Om man inte lyckas genomföra återbetalningarna på de sätt som nämnts här ovanför, utförs återbetalningen genom check som skickas till faktureringsadressen.

7.2 Byte

Alla Produkter som levereras inom Europa kan bli föremål för byte under förutsättning att de är intakta, kompletta, paketerade i originalemballaget, att fållbandet inte är använt och att de medföljs av fakturan för köpet.

Användaren har fjorton (14) dagar på sig för att begära byte.

För att göra ett byte måste köparen ovillkorligen meddela Företaget om sin avsikt att byta en Produkt per telefon till 33 (0)1 53 45 20 12.

Användaren behöver då inte betala leveranskostnader för den nya beställningen.

Användaren kan returnera sin Produkt till Företaget genom transportören.

Returkostnaderna skall betalas av Användaren (bortsett från en Produkt som visat sig vara felaktig vid mottagningen eller beroende på ett fel vid översändelsen av Produkten).

 

 

8. GARANTIER

Alla Produkter som är till försäljning på Webbplatsen har en laglig garanti om överensstämmelse (lagparagraferna L211-1 och följande i konsumentlagen) samt garanti för dolda fel (lagparagraferna 1641 och följande i konsumentlagen), som gör det möjligt för Användaren att skicka tillbaka de Produkter som levererats felaktiga eller ej överensstämmande, för att byta ut dem under förutsättning att de finns på lager.

Om det visar sig att ett byte är omöjligt, åtar sig Företaget att betala tillbaka priset för Produkten som beställts inom 30 dagar från det datum Företaget fått tillbaka Produkten från Användaren. Produkten skall returneras till följande adress: GTI - Moondream, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Frankrike.

 

 

9. UNDERSKRIFTER OCH BEVIS

I vilket fall som helst utgör uppgivandet av kreditkortsnumret och den slutliga valideringen av beställningen ett bevis på den totala beställningen i enlighet med lagen av den 13 mars 2000, och utgör ett betalningskrav för beloppet motsvarande priserna för de Produkter som finns på beställningsformuläret plus leveranskostnader.

Denna validering motsvarar undertecknande och uttryckligt godkännande av alla operationer som görs på Webbplatsen.

Vid bedräglig användning av sitt kreditkort skall Användaren kontakta kundtjänsten så snart detta konstaterande gjorts, genom att ringa till 33 (0)1 53 45 20 12, till priset för ett lokalsamtal.

 

 

10. ANSVAR

Företaget engagerar sig att ge Användaren den service som normalt ges inom yrket. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för att inte ha utfört dess skyldigheter beroende på oförutsedda och oöverstigliga hinder som uppstår på grund av tredje person, eller på grund av force majeure enligt definition i fransk rättspraxis.

Likaså kan Företaget inte hållas ansvarigt för att:

 • inte ha utfört eller felaktigt utfört sina kontraktuella skyldigheter gentemot Användaren, särkilt vid beställningens utförande på Webbplatsen,
 • för oönskade följder eller skador beroende på användningen av Internet, särskilt då avbrott, yttre intrång eller närvaro av virus,
 • för förseningar beroende på slut på lagret.

 

 

11. IMMATERIELL EGENDOM

Företaget innehar rätten att kommersialisera samtliga Produkter på sin Webbplats.

Alla delar av Webbplatsen som visas på denna, oavsett om de är i bild- eller ljudform, inklusive underliggande teknologi, varumärken, logotyper, grafik, fotografier, ritningar och modeller är skyddade av upphovsrätten, och lagstiftning gällande varumärken eller patent. Att delge dem till tredje person kan inte i något som helst fall kunna tolkas som att bevilja en licens eller någon som helst nyttjanderätt av sagda varumärken eller karakteristiska delar skyddade av upphovsrätten. De får alltså inte användas, och skulle i så fall bli föremål för rättsliga åtgärder.

På samma sätt kan inget dokument som kommer från Webbplatsen kopieras, reproduceras, publiceras, laddas ned, postas, överföras eller distribueras på något sätt.

 

 

12. PERSONUPPGIFTER OCH SKYDD AV DESSA

Företaget åtar sig att skydda personuppgifterna för varje Användare som samlas in vid beställningarna. Alla personuppgifter behandlas med största konfidentialitet.

Den fil som omfattar denna information är föremål för en deklaration till Datainspektionen under nummer 1615774 v 0.

I enlighet med datalagen, har användarna rätt till opposition, åtkomst och rättelse av sina personuppgifter som samlats in av Företaget. För att göra gällande dessa rättigheter kan Användarna skriva till följande e-postadress: info@moondreamwebstore.com eller per post till följande adress: GTI, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers - Frankrike.

 

 

13. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH DOMSRÄTT

Föreliggande försäljningsvillkor är föremål för fransk lagstiftning. Behörig domstol vid rättstvist är den vid svarandens hemort, eller om käranden så kräver, den ort dit Produkten levererats.

> Tillbaka upp