Gardin med skydd mot skadeinsekter

Benämningen skadeinsekt är det samlingsnamn som har kommit att beteckna alla småkryp som bara verkar vara till besvär för oss. Mot vår vilja tar de sig in överallt, också i väldigt rena hus.
Faktum är att de inkräktar på vår livskvalitet och de kan påverka hygienen och ibland till och med hälsan hos de mest känsliga och utsatta familjemedlemmarna.
Med Moondream går det att effektivt bekämpa två särskilt outhärdliga och skadliga skadeinsikter, nämligen myggor och kvalster. Våra två lösningar är helt giftfria – de är naturliga och innehåller inga flyktiga ämnen.
Det är två alternativ till kemiska insektsmedel som verkar för stunden och förorenar luften i ditt hem.
Anti-kvalster- och anti-myggardinerna från Moondream har testats av oberoende laboratorier och är utformade enligt en teknik som ger dem en frånstötande effekt, som är särskilt uppskattad för allas komfort och välbefinnande.
Gardinerna och voilegardinerna med anti-myggeffekt hejdar upp till 97 % av sommarens oönskade småkryp. Anti-kvalstergardinerna ger upp till 100 % effektivitet (efter sex veckor).