Anti-kvalstergardin

De är knappt en tiondels millimeter stora, men miljoner av dem finns i våra hus och sängar. Kvalster gör desto större skada eftersom de inte syns. Dessa små inkräktare ligger emellertid bakom många allergiska problem, såväl mindre allvarliga (ögonirritation, rinnande näsa, nysningar osv.) som mer svårartade (patologiska andningssvårigheter, hudirritationer eller till och med eksem).
Anti-kvalstergardinerna från Moondream kommer mycket snabbt att bli din trogna bundsförvant för en behaglig, hygienisk och bekväm inomhusmiljö.

Filtrera

Mörkläggning

Dimensioner

Färg

Produktbeskrivning